Autor Lech Goraj
 
PRACA ORYGINALNA
 

WSPÓLNOTOWA TYPOLOGIA GOSPODARSTW ROLNYCH PO ZMIANIE W 2010 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):91–103
 
PRACA ORYGINALNA
 

MODEL SZACOWANIA PEŁNYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;328(3):28–58
 
PRACA ORYGINALNA
 

EXPLORING THE FLEXIBILITY OF POLISH FAMILY FARMS DURING TRANSITION

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;322 (Suplement)(1):107–121