Autor Marek Wigier
 
PRACA ORYGINALNA
 

CHANGES IN THE POLISH AGRICULTURE IN THE LIGHT OF THE CAP IMPLEMENTATION

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341 (Suplement)(4):50–66
 
PRACA ORYGINALNA
 

Wpływ polityki rolnej na zmiany strukturalne w rolnictwie

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):3–19
 
PRACA ORYGINALNA
 

MODEL ROZWOJU ROLNICTWA POLSKIEGO W ŚWIETLE EFEKTÓW REALIZACJI WPR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):22–41