Autor Arkadiusz Sadowski
 
PRACA ORYGINALNA
 

GOSPODARKA, ROLNICTWO I ŚRODOWISKO W WYBRANYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;354(1):96–112
 
PRACA ORYGINALNA
 

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE OPŁATY PRACY WŁASNEJ W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;323(2):75–88