PRACA ORYGINALNA
SYTUACJA EKONOMICZNA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Data nadesłania: 11-02-2021
Data ostatniej recenzji: 15-03-2021
Data akceptacji: 09-04-2021
Data publikacji: 21-06-2021
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;367(2):101–118
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rolnictwo ekologiczne to stosunkowo nowy system produkcji, którego znaczenie rośnie na całym świecie. Podobnie jak w przypadku wszystkich przedsiębiorstw, także dla gospodarstw ekologicznych wyniki ekonomiczne mają fundamentalne znaczenie. Celem artykułu było określenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw ekologicznych na tle podmiotów konwencjonalnych na przykładzie Polski poprzez porównanie potencjału produkcyjnego oraz relacji między czynnikami produkcji, wielkości produkcji i uzyskanych wyników ekonomicznych. Analizę oparto na danych Polskiego FADN. Ze względu na fakt, że gospodarstwa ekologiczne w Polsce objęte są specjalnym wsparciem Unii Europejskiej, wyniki ekonomiczne przedstawiono w dwóch wariantach, tj. z dopłatami do działalności operacyjnej i bez nich. Takie podejście jest próbą oceny, na ile dwie analizowane grupy (tj. gospodarstwa ekologiczne i konwencjonalne) mogą funkcjonować na rynku bez wsparcia publicznego. Analiza została przeprowadzona dla dwóch skrajnych okresów, tj. lat 2007-2009 i 2016-2018. Pierwszy to moment uruchomienia pierwszego w Polsce Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na pełny siedmioletni okres realizacji. Rok 2018 to najnowsze dostępne dane. Z przeprowadzonych badań wynika, że gospodarstwa ekologiczne mają niższy potencjał produkcyjny niż gospodarstwa konwencjonalne i mniej korzystne relacje między czynnikami produkcji. Plony i produktywność zwierząt są również mniejsze. Najważniejsze jest to, że osiągają znacznie niższe wyniki ekonomiczne, które w dużej mierze są generowane przez dopłaty bezpośrednie. Podsumowując, badanie wykazało wysoką nieefektywność produkcyjną i dochodową gospodarstw ekologicznych oraz ich znaczną zależność od wsparcia publicznego.