Archiwum
2/2021 vol. 367
 
 
STRONA REDAKCYJNA

STRONA REDAKYJNA I SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;367(2):1–2
 
KOMUNIKAT

WSPOMNIENIE O PROF. DR. HAB. ZYGMUNCIE WOJTASZKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;367(2):3–9
 
KOMUNIKAT

WSPOMNIENIE O PROF. DR. HAB. FRANCISZKU TOMCZAKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;367(2):10–15
 
PRACA ORYGINALNA

KWESTIA DŁUGOOKRESOWEJ STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ROLNICTWA W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;367(2):16–30
 
PRACA ORYGINALNA

ZACHOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW GASTRONOMICZNYCH W OBLICZU PANDEMII COVID-19

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;367(2):135–147
 
BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;367(2):164–173