KOSZTY I DOCHODOWOŚĆ
KOSZTY JEDNOSTKOWE I DOCHODY WYBRANYCH PRODUKTÓW W 2019 ROKU – WYNIKI BADAŃ W SYSTEMIE AGROKOSZTY
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy
 
 
Data nadesłania: 26-02-2021
 
 
Data publikacji: 21-06-2021
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;367(2):148-163
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem badań była ocena wyników ekonomicznych produkcji mleka krowiego, żywca wołowego i żywca wieprzowego w gospodarstwach różniących się skalą ich produkcji w 2019 roku. Badania przeprowadzono w gospodarstwach towarowych, czyli takich, które swoją produkcję przeznaczają na sprzedaż. Gospodarstwa te wybrano celowo z reprezentatywnej próby gospodarstw, która znajdowała się w polu obserwacji systemu Polski FADN. Dane opisujące badane działalności zebrano w systemie AGROKOSZTY, a następnie uzupełniono danymi z bazy Polskiego FADN. Na wyniki badanych działalności produkcyjnych wpływ miał potencjał produkcyjny gospodarstw (tj. zasoby ziemi, pracy i kapitału), ich jakość i sposób wykorzystania, ale zależały także od warunków zewnętrznych (np. rynkowych). Oddziaływania te skutkowały różnym stopniem zmian w zakresie kosztów jednostkowych oraz cen realizacji produktów. W 2019 roku dochód, jaki zapewniły badane działalności produkcyjne, mieścił się w dość szerokich granicach. Korzystny wpływ wielkości skali produkcji był jednak widoczny. W każdej grupie występowały gospodarstwa, w których produkcja była nieopłacalna, ale w przypadku dużej skali odsetek gospodarstw ze wskaźnikiem poniżej 100 zawsze był najmniejszy.
Journals System - logo
Scroll to top