Słowo kluczowe produkty rolnicze
 
PRACA ORYGINALNA
 

OBROTY ZAGRANICZNE PRODUKTAMI ROLNICZYMI W XX-LECIU POLSKI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):33–52
 
PRACA ORYGINALNA
 

UWAGI O SYTUACJI RYNKOWEJ W ROKU 1960/61

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):119–131
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD RENTĄ GRUNTOWĄ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):83–93
 
PRACA ORYGINALNA
 

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WYBRANYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH W PERSPEKTYWIE 2020 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):55–71