Artykuły autora Janina Czyszkowska
 
PRACA ORYGINALNA

J. BEKSIA K - PROBLEMY RACHUNKU EKONOMICZNEGO W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;48(6):162–165
PRACA ORYGINALNA

Z PROBLEMATYKI SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;45(3):108–116
PRACA ORYGINALNA

PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD RENTĄ GRUNTOWĄ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;35(5):83–93
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW JAKOŚCI GRUNTÓW NA WYSOKOŚĆ DOCHODÓW W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;33(3):46–62
PRACA ORYGINALNA

O DOCHODACH POZAROLNICZYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH REJONU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1960;39(3):55–65
PRACA ORYGINALNA

KIERUNKI ZMIAN W HODOWLI W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH (1949-1957)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;28(4):15–37
PRACA ORYGINALNA

METODA OBLICZANIA WYDAJNOŚCI PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;22(4):32–54
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600