PRACA ORYGINALNA
RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ DOCHODOWA PRODUKCJI NARYBKU SUMA W EDO SOUTH W NIGERII
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Agricultural Economics and Extension Services, Faculty of Agriculture, University of Benin, Benin City, Nigeria
2
El-Bohej Agro-Network and Consultancy Services, Edo State, Nigeria
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Emmanuel Egbodo Boheje Odum   

Department of Agricultural Economics and Extension Services, Faculty of Agriculture, University of Benin, PMB. 1154, Benin City, Nigeria
Data nadesłania: 03-06-2021
Data ostatniej recenzji: 01-07-2021
Data akceptacji: 01-10-2021
Data publikacji: 23-12-2021
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;369(4):154–169
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W badaniu wykorzystano statystyki opisowe, analizę budżetową i stochastyczną funkcję zysku w celu przeprowadzenia analizy danych zebranych od 120 producentów narybku suma w stanie Edo w Nigerii, mając na celu zbadanie opłacalności i efektywności jego produkcji. Wyniki badań pokazują, że produkcja narybku suma jest działalnością zdominowaną przez mężczyzn w wieku 21-40 lat, z których 53,3% zatrudnionych jest na pełny etat jako producenci narybków. Dominującym gatunkiem wykorzystywanym do produkcji narybku był Clarias gariepinus. Producenci zarabiają 2 885 443,20 NGN i osiągają 2 084 004,24 NGN zysku netto na cykl produkcyjny 120 000, co oznacza, że produkcja narybku suma jest dochodowym przedsięwzięciem na badanym obszarze. Koszty pracy, amortyzacja i koszty transportu wpłynęły pozytywnie na zyski producentów narybku, ponieważ doprowadziły do wzrostu ich znormalizowanego zysku. Około 70% producentów narybku suma działało powyżej średniej wartości wydajności, co oznacza, że większość hodowców była stosunkowo wydajna w osiąganiu zysków. Niewystarczające zaopatrzenie w wodę, koszty karmy, wysokie koszty transportu oraz niewystarczające środki finansowe były głównymi ograniczeniami, z jakimi borykali się respondenci na badanym obszarze. Epidemie szkodników i chorób nie były poważnymi ograniczeniami. W związku z tym badanie zaleca rozważenie i leczenie przyczyn nieefektywności w celu zwiększenia wydajności producentów narybku suma i działania na granicy optymalnego zysku. Zaleca się również zaproponowanie rozwiązań ograniczających produkcję narybku suma przez zainteresowane władze, aby przedsięwzięcie było zrównoważone i spełniało wymagania przez cały rok.