PRACA ORYGINALNA
WYDAJNOŚĆ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NA UKRAINIE: ANALIZA I KIERUNKI OCHRONY KONKURENCYJNOŚCI
 
Więcej
Ukryj
1
Odessa National Academy of Food Technologie
Data publikacji: 18-12-2019
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;361(4):154–168
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przemysł spożywczy w każdym kraju jest branżą strategiczną zapewniającą bezpieczeństwo żywnościowe, promującą zachowania społeczne przyjazne dla środowiska, gwarantującą bezpieczeństwo produktów, zdrowie populacji i jej bezpieczeństwo ekonomiczne, działającą nieprzerwanie nawet w czasie kryzysów gospodarczych i politycznych. W związku z powyższym stan branży oraz jej wydajność wymaga ciągłych analiz i badań. W niniejszej publikacji dokonano analizy funkcjonowania przemysłu spożywczego na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem obwodu o istotnym znaczeniu dla jego rozwoju i przewag eksportowych – Odessy. Dokument podejmuje również kwestię zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności przemysłu spożywczego na Ukrainie.