Słowo kluczowe gospodarka narodowa
 
PRACA ORYGINALNA
 

O ZMIANĘ NIEKTÓRYCH PROPORCJI W ROZWOJU GOSPODARKI NARODOWEJ UMOŻLIWAJĄCĄ ROZWÓJ ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):5–17
 
RECENZJE - POLEMIKI
 

NATALIA PAWLICHA, IRENA KICJUK: ZARZĄDZANIE KONKURENCYJNOŚCIĄ GOSPODARKI NARODOWEJ – WYMIAR REGIONALNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):157–162