PRACA ORYGINALNA
TWORZENIE I ROZDYSPONOWANIE PRODUKCJI PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NA TLE ZWIĄZKÓW Z GOSPODARKĄ NARODOWĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 
 
Data akceptacji: 21-06-2010
 
 
Data publikacji: 21-06-2010
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;323(2):27-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem opracowania było przedstawienie zaopatrzenia materiałowego przemysłu spożywczego oraz tworzenia i rozdysponowania podaży produktów przemysłu spożywczego w Polsce i Niemczech. Przeprowadzona analiza współzależności w polskim przemyśle rolno-spożywczym wykazała, że przemiany przebiegają w pożądanym kierunku, zmienia się wewnętrzna struktura zaopatrzenia materiałowego i powiązanie przemysłu spożywczego z gospodarką narodową. Analiza porównawcza wykazała, że w zaopatrzeniu materiałowym trzeciej sfery musi wzrosnąć rola sfery pierwszej, w tym głównie sektora usługowego. Przemysł rolno-spożywczy będzie przede wszystkim odbiorcą surowców rolnych z rolnictwa i głównym dostarczycielem gotowych produktów żywnościowych dla ludności (popyt końcowy). Wzrosnąć powinna rola eksportu i importu w tworzeniu i rozdysponowaniu podaży produktów przemysłu spożywczego, dzięki czemu procesy globalne będą miały większy wpływ na rozwój całego sektora rolno-żywnościowego w Polsce. Bezsprzeczna jest równorzędność wszystkich członów w gospodarce żywnościowej, lecz wiodącą i integrującą rolę powinien odgrywać właśnie przemysł rolno-spożywczy.
Journals System - logo
Scroll to top