Słowo kluczowe przemysł spożywczy

 
STRESZCZENIA PRAC DOKTORSKICH
 

POMIAR I OCENA MIĘDZYNARODOWEJ KONKURENCYJNOŚCI PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):140-148
 
PRACA ORYGINALNA
 

MODEL OTWARTYCH INNOWACJI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM – SKALA I ZNACZENIE ZJAWISKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;340(3):107-118
 
PRACA ORYGINALNA
 

REGIONALNA KONWERGENCJA INNOWACYJNOŚCI PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):124-137
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA ZAPASAMI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;332(3):68-88
 
PRACA ORYGINALNA
 

POTENCJAŁ KONKURENCYJNY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;330(1):62-76
 
PRACA ORYGINALNA
 

OCENA SPÓJNOŚCI PROCESÓW ROZWOJOWYCH ROLNICTWA I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;330(1):3-17
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;328(3):78-98
 
PRACA ORYGINALNA
 

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WYDAJNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;325(4):30-50
 
PRACA ORYGINALNA
 

OCENA WPŁYWU ŚWIATOWEGO KRYZYSU NA GLOBALNĄ GOSPODARKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;325(4):14-29
 
Journals System - logo
Scroll to top