Słowo kluczowe przemysł spożywczy
 
PRACA ORYGINALNA

MODEL OTWARTYCH INNOWACJI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM – SKALA I ZNACZENIE ZJAWISKA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2014;340(3):107–118
PRACA ORYGINALNA

REGIONALNA KONWERGENCJA INNOWACYJNOŚCI PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2013;336(3):124–137
PRACA ORYGINALNA

EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA ZAPASAMI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2012;332(3):68–88
PRACA ORYGINALNA

POTENCJAŁ KONKURENCYJNY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2012;330(1):62–76
PRACA ORYGINALNA

OCENA SPÓJNOŚCI PROCESÓW ROZWOJOWYCH ROLNICTWA I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2012;330(1):3–17
PRACA ORYGINALNA

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2011;328(3):78–98
PRACA ORYGINALNA

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WYDAJNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2010;325(4):30–50
PRACA ORYGINALNA

OCENA WPŁYWU ŚWIATOWEGO KRYZYSU NA GLOBALNĄ GOSPODARKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2010;325(4):14–29
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600