PRACA ORYGINALNA
ZAAWANSOWANIE PROCESÓW CYFRYZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
 
 
Data nadesłania: 15-01-2022
 
 
Data ostatniej recenzji: 04-02-2022
 
 
Data akceptacji: 17-02-2022
 
 
Data publikacji: 28-06-2022
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;371(2):28-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest ocena kierunków, tempa oraz stanu zaawansowania cyfrowej transformacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej (UE). W analizie wykorzystano dane statystyczne gromadzone w publicznych bazach danych oraz dane wtórne pochodzące z literatury przedmiotu i badań ankietowych realizowanych w przedsiębiorstwach sektora. Wykorzystano ponadto wskaźnik intensywności cyfrowej opracowany przez Eurostat. Postępy przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w zakresie cyfryzacji oceniano pod kątem ich znaczenia dla perspektyw budowy bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego w UE. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że choć w ostatnich latach tempo cyfryzacji w przedsiębiorstwach sektora przyspieszyło, poziom i zakres cyfrowych zmian wciąż jest ograniczony. Ponadto problemem pozostają duże nierówności w poziomie cyfryzacji, widoczne zarówno w samym sektorze, jak i między państwami członkowskimi UE. Kierunki wykorzystania rozwiązań cyfrowych pokazują, że cyfryzacja postrzegana jest głównie jako sposób na zwiększanie wydajności produkcji oraz pozyskiwanie nowych klientów i kanałów sprzedaży. Równoległe możliwości wsparcia ochrony środowiska i klimatu nie są jeszcze dostatecznie wykorzystywane. Biorąc pod uwagę wyzwania związane z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu, konieczne jest przyspieszenie oraz rozszerzenie zakresu cyfryzacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w UE.
Journals System - logo
Scroll to top