PRACA ORYGINALNA
ZNACZENIE AGROBIZNESU W GOSPODARCE POLSKI: ANALIZA Z WYKORZYSTANIEM TABLIC PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej - Państwowy Instytut Badawczy
 
 
Data nadesłania: 25-03-2021
 
 
Data ostatniej recenzji: 01-05-2021
 
 
Data akceptacji: 02-06-2021
 
 
Data publikacji: 23-09-2021
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;368(3):3-28
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest ocena zmian znaczenia agrobiznesu w gospodarce Polski, zależności pomiędzy poszczególnymi sferami agrobiznesu oraz jego powiązań z pozostałymi działami gospodarki narodowej. Badanie przeprowadzono na podstawie tablic przepływów międzygałęziowych z lat 2005, 2010 i 2015, opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Przeprowadzona analiza potwierdziła większość dotychczas sformułowanych zależności między ścieżką rozwoju agrobiznesu a poziomem rozwoju gospodarczego danego kraju. W latach 2005-2015 zmalał udział agrobiznesu w tworzeniu wartości dodanej brutto polskiej gospodarki, przemysł spożywczy stał się wiodącym ogniwem sektora rolno-spożywczego oraz zmalało znaczenie obrotu wewnętrznego w zaopatrzeniu materiałowym rolnictwa. Sektor agrobiznesu wykazywał też silne powiązania z pozostałymi działami gospodarki. Do zmian w gospodarce żywnościowej przyczyniła się intensyfikacja powiązań tego sektora z zagranicą. Pozwoliło to odnieść korzyści wynikające z międzynarodowego podziału pracy.
Journals System - logo
Scroll to top