Słowo kluczowe agrobiznes
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROZWÓJ AGROBIZNESU NA RYNKACH UNIJNYM I GLOBALNYM W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):138–142