PRACA ORYGINALNA
ZIELONY ŁAD – W KIERUNKU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO CZY EKOLOGIZACJI ROLNICTWA?
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Data nadesłania: 05-02-2021
Data ostatniej recenzji: 10-03-2021
Data akceptacji: 06-04-2021
Data publikacji: 23-09-2021
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;368(3):29–54
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem badań prezentowanych w artykule jest ocena gospodarczych i społecznych skutków zwiększenia powierzchni użytków rolnych (UR) w użytkowaniu gospodarstw ekologicznych w Polsce. Zwiększenie udziału gospodarstw ekologicznych w UR mogłoby spowodować zmniejszenie poziomu produkcji rolniczej, co zagrażałoby bezpieczeństwu żywnościowemu. Konkurencyjnym rozwiązaniem mogłoby być wdrożenie zasad integrowanego i precyzyjnego systemu produkcji o większym zasięgu niż uprawy ekologiczne, co w wyższym stopniu przyczyniłoby się do realizacji celów środowiskowych oraz ochrony klimatu przy zachowaniu dotychczasowego poziomu produkcji. W realizacji przyjętych celów zastosowano metodę porównawczą: przedmiotem szczegółowych badań są gospodarstwa ekologiczne z Polski i Niemiec przedstawione na tle gospodarstw realizujących konwencjonalne systemy produkcji rolniczej. Wyniki badań wskazują, że realizacja założeń Zielonego Ładu o zwiększeniu udziału produkcji ekologicznej do 25% powierzchni UR w Polsce przy zachowaniu dotychczasowych tendencji spowoduje spadek produkcji rolniczej o około 11%. Rozwiązaniem konkurencyjnym jest skierowanie środków WPR na wspieranie działań i programów prośrodowiskowych we wszystkich gospodarstwach. Uczestnictwo w tych programach powinno być dobrowolne.