PRACA ORYGINALNA
ROLNICTWO A EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 
 
Data nadesłania: 02-10-2020
 
 
Data ostatniej recenzji: 12-10-2020
 
 
Data akceptacji: 21-12-2020
 
 
Data publikacji: 22-12-2020
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):156-179
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Narastające problemy środowiskowe oraz klimatyczne wymuszają poszukiwanie efektywnych rozwiązań w działalności gospodarczej, w tym także w rolnictwie. Duże znaczenie w tym zakresie przypisane jest popularyzacji odpowiednich praktyk i technik produkcyjnych. Kierunek rozwoju rolnictwa europejskiego ma szczególne znaczenie dla rozwiązania problemów środowiskowych i klimatycznych. Od lat realizowane są strategie czy też programy zrównoważonego rozwoju, które mimo zainicjowania pożądanego kierunku zmian w rolnictwie, nadal są niewystarczające względem dostrzeganych potrzeb. W grudniu 2019 r. Komisja Europejskiej wydała komunikat poświęcony strategii Europejskiego Zielonego Ładu, który miał zapoczątkować kolejne działania międzynarodowe w celu osiągniecia ambitnych celów klimatycznych i środowiskowych. Celem artykułu jest przedstawienie głównych kwestii związanych z wdrażaniem strategii Europejskiego Zielonego Ładu oraz wskazanie kluczowych wyzwań dla sektora rolnego. W badaniu posłużono się przeglądem literatury oraz aktów prawnych. Wyniki wskazały na zasadność poszukiwania kolejnych rozwiązań gospodarczych spójnych ze strategią Europejskiego Zielnego Ładu. Cele zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie są bardzo ambitne i będą wymagały złożonego, wielowątkowego podejścia do polityki rolnej oraz zmiany nastawienia rolników, tj. większego uwzględnienia pozaprodukcyjnych aspektów prowadzonej działalności, w szczególności w zakresie ochrony środowiska. Jednocześnie Europejski Zielony Ład należy oceniać w znacznie szerszym zakresie niż tylko w kontekście wymogów środowiskowych. Holistyczny charakter tego dokumentu powoduje, że jest on krokiem w kierunku budowy nowej gospodarki uwzględniającej szerokie, również pozagospodarcze konsekwencje podejmowanych działań.
Journals System - logo
Scroll to top