PRACA ORYGINALNA
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 
 
Data akceptacji: 12-09-2011
 
 
Data publikacji: 12-09-2011
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;328(3):78-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wynika badań efektywności zarządzania kapitałem obrotowym w przemyśle spożywczym. Badania przeprowadzono w układzie 30 branż (klas) przemysłu spożywczego w okresie 2005-2009, na podstawie niepublikowanych danych GUS. Efektywność zarządzania kapitałem obrotowym oceniono przy zastosowaniu cyklu zapasów, należności, zobowiązań i cyklu konwersji gotówki oraz w odniesieniu do uzyskiwanych stóp zwrotu z aktywów i kapitału własnego. Badania wykazały, że w branżach, w których wymienione cykle były najkrótsze uzyskiwano najwyższe stopy zwrotu. Korzystny wpływ skracania cykli kapitału obrotowego na rentowność zweryfikowano również przy zastosowaniu metod analizy korelacji i regresji.
Journals System - logo
Scroll to top