PRACA ORYGINALNA
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
Data publikacji: 12-09-2011
Data akceptacji: 12-09-2011
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2011;328(3):78–98
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule przedstawiono wynika badań efektywności zarządzania kapitałem obrotowym w przemyśle spożywczym. Badania przeprowadzono w układzie 30 branż (klas) przemysłu spożywczego w okresie 2005-2009, na podstawie niepublikowanych danych GUS. Efektywność zarządzania kapitałem obrotowym oceniono przy zastosowaniu cyklu zapasów, należności, zobowiązań i cyklu konwersji gotówki oraz w odniesieniu do uzyskiwanych stóp zwrotu z aktywów i kapitału własnego. Badania wykazały, że w branżach, w których wymienione cykle były najkrótsze uzyskiwano najwyższe stopy zwrotu. Korzystny wpływ skracania cykli kapitału obrotowego na rentowność zweryfikowano również przy zastosowaniu metod analizy korelacji i regresji.
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600