Archiwum
3/2011 vol. 328
 
 
PRACA ORYGINALNA

MODEL SZACOWANIA PEŁNYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2011;328(3):28–58
PRACA ORYGINALNA

UBEZPIECZENIA PRODUKCJI ROLNICZEJ – ANALIZA Z ZASTOSOWANIEM MODELU OPARTEGO NA ŚREDNIEJ I WARIANCJI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2011;328(3):59–77
PRACA ORYGINALNA

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2011;328(3):78–98
PRACA ORYGINALNA

ODDZIAŁYWANIE ROLNICTWA NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2011;328(3):99–115
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600