PRACA ORYGINALNA
EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA ZAPASAMI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 
 
Data akceptacji: 20-09-2012
 
 
Data publikacji: 20-09-2012
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;332(3):68-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podjęto próbę weryfikacji związków przyczynowo-skutkowych między wskaźnikami gospodarowania zapasami, a wynikami finansowymi przedsiębiorstw. Badania przeprowadzono na podstawie danych statystycznych GUS w układzie branż przemysłu spożywczego z lat 2005-2010. Na podstawie oszacowanych parametrów modeli rentowności sprzedaży, rentowności aktywów i rentowności kapitału własnego stwierdzono, że poprawa efektywności gospodarowania zapasami, mierzona długością cykli zapasów, jest pozytywnie skorelowana z rentownością.
Journals System - logo
Scroll to top