Archiwum
3/2012 vol. 332
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

INNOWACJE W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH, ZAKRES ICH WDRAŻANIA I ZNACZENIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;332(3):3–27
 
PRACA ORYGINALNA
 

RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ – NOWE SPOJRZENIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;332(3):43–67
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA ZAPASAMI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;332(3):68–88
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRODUKCJA ŻYWCA WIEPRZOWEGO W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;332(3):89–103