Autor Mariusz Hamulczuk

 
PRACA ORYGINALNA
 

METODOLOGICZNE PROBLEMY OCENY PRZESTRZENNEJ INTEGRACJI TOWAROWYCH RYNKÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):32-52
 
PRACA ORYGINALNA
 

CENY CUKRU W POLSCE I ICH DETERMINANTY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):59-79
 
PRACA ORYGINALNA
 

FACTORS AFFECTING CHANGES IN PRICES AND FARMERS’ INCOMES ON THE POLISH PIG MARKET

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341 (Suplement)(4):135-157
 
PRACA ORYGINALNA
 

UWARUNKOWANIA ZMIAN CEN WIEPRZOWINY I DOCHODÓW PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):44-66
 
Journals System - logo
Scroll to top