PRACA ORYGINALNA
SUBSYDIOWANIE ROLNICTWA UKRAINY: GŁÓWNE KIERUNKI, PROBLEMY I PERSPEKTYWY
 
Więcej
Ukryj
1
Odessa National Academy of Food Technologies, Ukraine
Data publikacji: 18-12-2019
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;361(4):144–153
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Artykuł analizuje główne formy wsparcia państwa dla producentów rolnych Ukrainy w okresie od 1991 do 2017 roku dla głównych rodzajów produktów rolnych. Rozważane są dwa obszary wsparcia dla producentów produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego: wsparcie cen rynkowych produktów i dotacje z budżetu państwa. Podkreślono główne problemy wsparcia państwa na rzecz rozwoju rolnictwa, w tym brak spójności we wsparciu producentów surowców poprzez dopłaty bezpośrednie i wsparciu cen rynkowych za pomocą pośrednich metod regulacyjnych. Artykuł dotyczy głównych kierunków wsparcia w krajach UE i przedstawia propozycje poprawy polityki rolnej Ukrainy.
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600