PRACA ORYGINALNA
OCENA POZYCJI KONKURENCYJNEJ POLSKI W HANDLU SKÓRAMI FUTERKOWYMI I ICH WYROBAMI NA TLE KRAJÓW UE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Data nadesłania: 17-06-2019
Data ostatniej recenzji: 08-07-2019
Data akceptacji: 25-10-2019
Data publikacji: 18-12-2019
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;361(4):129–143
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W przedstawionym artykule podjęto próbę oceny konkurencyjności handlu zagranicznego skórami futerkowymi i ich wyrobami w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2016. Dane liczbowe służące do badań pochodziły z roczników statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, a w opracowaniu wsparto się metodami analizy opisowej i porównawczej. Wykorzystano także dane Międzynarodowego Centrum Handlu (ITC) oraz bazę Faostat. Wyniki badań potwierdziły, że Polska miała przewagę konkurencyjną w handlu zagranicznym skórami futerkowymi i ich wyrobami w roku 2005 oraz w latach 2008-2011 i 2013-2016. Ponadto Polska jest krajem, w którym na przestrzeni lat 2009-2016 odnotowywano jedne z największych wskaźników pokrycia importu eksportem pośród krajów Unii Europejskiej. Stwierdzono, że Polska jest jednym z krajów, w którym odnotowano najszybsze tempo wzrostu przewagi konkurencyjnej w tym zakresie, a koncentracja produkcji w Polsce może umocnić jej rolę na arenie międzynarodowej, a także mieć coraz większy wpływ na sytuację ekonomiczną producentów działających w omawianej branży.