PRACA ORYGINALNA
UBÓJ RELIGIJNY ZWIERZĄT RZEŹNYCH W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Robert Andrzej Mroczek   

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Data nadesłania: 18-12-2020
Data ostatniej recenzji: 26-12-2020
Data akceptacji: 07-01-2021
Data publikacji: 15-03-2021
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;366(1):91–112
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem niniejszego opracowania jest pokazanie różnych aspektów związanych z ubojem bydła i drobiu w Polsce na potrzeby religijne oraz próba oszacowania skali tych ubojów i ewentualnych strat ekonomicznych dla firm przemysłu mięsnego i drobiarskiego, gdyby został wprowadzony zakaz uboju religijnego. Ubój zwierząt rzeźnych w Polsce na potrzeby religijne odbywa się na skalę przemysłową i dotyczy przede wszystkim dwóch gatunków zwierząt, tj. bydła oraz drobiu. Jego wielkość można określić tylko na podstawie szacunków, które w przypadku bydła mogą wynosić 20-40%, a drobiu 35-55% wolumenu eksportu, co w wartościach bezwzględnych odpowiadałoby 75-150 tys. ton mięsa wołowego i 500-800 tys. ton (w wadze bitej ciepłej) mięsa drobiowego. Nie są to więc małe ilości. Ewentualne wprowadzenie zakazu uboju zwierząt rzeźnych na potrzeby religijne w Polsce (z wyjątkiem gmin wyznaniowych) oznaczałoby wymierne straty finansowe dla branży mięsnej i drobiarskiej oraz producentów bydła rzeźnego i drobiu. Do określenia zmian w czasie posłużono się odpowiednimi wskaźnikami. Przeprowadzono analizę opisową i graficzną danych statystycznych oraz wykonano rachunek symulacyjny.