Archiwum
1/2021 vol. 366
 
 
STRONA REDAKCYJNA
 

STRONA REDAKCYJNA I SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;366(1):1–2
 
KOMUNIKAT
 

WSPOMNIENIE O PROF. DR. HAB. JANIE MAŁKOWSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;366(1):3–5
 
KOMUNIKATY SPECJALNE
 

GOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA W KONTEKŚCIE PANDEMII COVID-19 W JAPONII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;366(1):6–13
 
KOMUNIKATY SPECJALNE
 

KONSEKWENCJE WYBUCHU COVID-19 DLA CZESKIEGO SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO W 2020 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;366(1):14–18
 
KOMUNIKATY SPECJALNE
 

PRZEGLĄD KRYZYSU W ROLNICTWIE SERBSKIM WYWOŁANEGO PANDEMIĄ COVID-19

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;366(1):19–23
 
PRACA ORYGINALNA
 

UBÓJ RELIGIJNY ZWIERZĄT RZEŹNYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;366(1):91–112
 
OPINIE I KOMENTARZE
 

OD WSPÓLNEJ DO KRAJOWEJ POLITYKI ROLNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;366(1):113–118
 
STRESZCZENIA PRAC DOKTORSKICH
 

DETERMINANTY DOCHODÓW ROLNICZYCH W REGIONACH UNII EUROPEJSKIEJ PO 2003 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;366(1):119–125
 
BIBLIOGRAFIA
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;366(1):126–136