PRACA ORYGINALNA
PROCESY ROZWOJOWE ROLNICTWA W KONTEKŚCIE WYZWAŃ GLOBALIZACJI I NOWYCH UJĘĆ KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mieczysław Adamowicz   

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Data nadesłania: 25-11-2020
Data ostatniej recenzji: 18-12-2020
Data akceptacji: 13-01-2021
Data publikacji: 15-03-2021
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;366(1):24–45
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiotem i celem pracy jest przedstawienie ogólnych tendencji rozwojowych rolnictwa, uwarunkowań globalnych oraz nowych koncepcji i form zrównoważonego rozwoju. W ramach koncepcji zrównoważonego rozwoju, która została powszechnie uznana za paradygmat rozwojowy, w ostatnich latach pojawiło się kilkanaście nowych propozycji modyfikujących czy uzupełniających główny nurt trwałego i zrównoważonego rozwoju. Koncepcje te dotyczą również rolnictwa i obszarów wiejskich. Na podstawie analizy literatury problemu przedstawiono w pracy zarys wybranych koncepcji: zielonej gospodarki, inteligentnych specjalizacji, inteligentnych wsi, gospodarki cyrkularnej, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz gospodarki partycypacyjnej. Wskazano na rolę integracji międzynarodowej i organów unijnych w upowszechnianiu tych koncepcji jako form innowacji w systemach gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej.