PRACA ORYGINALNA
PROBLEMY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA UKRAINIE
 
Więcej
Ukryj
1
National University of Life and Environmental Sciences of UkraineKiev National Academy of Agricultural Sciences Kharkov
2
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Kiev
Data akceptacji: 07-12-2017
Data publikacji: 11-12-2017
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;353(4):125–137
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Od ponad 30 lat świat skupia się na koncepcji równowagi pomiędzy gospodarką a ekologią pod kątem potrzeby własnego rozwoju społecznego. To naukowe podejście nosi miano zrównoważonego rozwoju. Według raportu Komisji Bruntlanda z 1987 r. „rozwój zrównoważony to rozwój, który spełnia potrzeby teraźniejsze, nie zakłócając możliwości przyszłych pokoleń zaspokojenia ich własnych potrzeb”. W rolnictwie mówimy o zrównoważonym rozwoju jako równowadze trzech aspektów, a mianowicie ekonomicznego, ekologicznego i społecznego. Głównym celem artykułu jest analiza ekonomicznych, ekologicznych i społecznych warunków rozwoju rolnictwa. Analiza oficjalnych danych statystycznych (State Statistics Service of Ukraine), materiałów badawczych naukowców ukraińskich i zagranicznych oraz wyniki własnych badań autorów pokazują, że w polityce rolnej Ukrainy dużą wagę przywiązuje się do funkcji produkcyjnych, ale w niewystarczającym stopniu podkreśla się problem rozwoju społecznego, leżący u podstaw doświadczenia w zarządzaniu rolnictwem na Ukrainie. Wnioski te opierają się na analizie wskaźników makroekonomicznych rolnictwa, podstawowym prawodawstwie Ukrainy i propozycjach naukowych autorów.