Słowo kluczowe zrównoważony rozwój
 
PRACA ORYGINALNA

BIOGOSPODARKA JAKO KONCEPCJA ROZWOJU ROLNICTWA I AGROBIZNESU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):135–155
 
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA UKRAINIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;353(4):125–137
 
PRACA ORYGINALNA

OPŁACALNOŚĆ SUBSTYTUCJI NAWOZÓW MINERALNYCH ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN W PROCESIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):3–18