PRACA ORYGINALNA
OPŁACALNOŚĆ SUBSTYTUCJI NAWOZÓW MINERALNYCH ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN W PROCESIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John II State School of Higher Education Biała Podlaska
Data akceptacji: 02-09-2015
Data publikacji: 02-09-2015
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):3–18
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu dokonano ekonomicznej oceny opłacalności substytucji czynników zmiennych, tj. nawozów mineralnych (SE295) środkami ochrony roślin (SE300) w procesie produkcji roślinnej towarowych gospodarstw rolnych w Polsce. Podstawą analizy był model funkcji produkcji Cobba-Douglasa ukierunkowany na analizę substytucji czynników. W roku 2010 badana próba liczyła 8 583, a w 2011 – 8 378 towarowych gospodarstw rolnych. Z ekonomicznego punktu widzenia korzystne dla poprawy efektywności produkcji roślinnej w towarowych gospodarstwach rolnych było zastępowanie nawożenia mineralnego środkami ochrony roślin. W roku 2010 było to wynikiem trzykrotnie wyższej (3,01) stopy transformacji czynnika środków ochrony roślin w bioprodukt roślinny. W roku 2011 ten stosunek wynosił 2,65 na korzyść środków ochrony roślin. Im większa różnica między tymi stopami, tym wyższa jest ekonomiczna efektywność substytucji między substytutami.