Słowo kluczowe produkcja roślinna
 
PRACA ORYGINALNA
 

PORÓWNANIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ WOJ. RZESZOWSKIEGO W LATACH 1872 I 1963

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):120–126
 
PRACA ORYGINALNA
 

OCENA EKONOMICZNA TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):39–58
 
PRACA ORYGINALNA
 

BADANIE EFEKTYWNOŚCI NAKŁADÓW NA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):73–94
 
PRACA ORYGINALNA
 

STATYSTYCZNE METODY BADANIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):132–136
 
PRACA ORYGINALNA
 

ANALIZA ROZWOJU SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ W LULINIE POWIAT OBORNIKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;3(1):21–66
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODA USTALANIA WSPÓLZALEŻNOŚCI MIĘDZY PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ A ZWIERZĘCĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):147–172
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROZMIESZCZENIE I ROZWÓJ PRODUKCJI ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):37–82
 
PRACA ORYGINALNA
 

OPŁACALNOŚĆ SUBSTYTUCJI NAWOZÓW MINERALNYCH ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN W PROCESIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):3–18
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY ORGANIZACYJNE W POLSKIM ROLNICTWIE W OSTATNIM 10-LECIU NA TLE ROLNICTWA UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341(4):50–67