PRACA ORYGINALNA
EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW ROLNICZYCH NASTAWIONYCH NA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB Warszawa
 
 
Data akceptacji: 21-03-2012
 
 
Data publikacji: 21-03-2012
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;330(1):40-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące efektywności i konkurencyjności polskich gospodarstw roślinnych na tle odpowiednich grup gospodarstw węgierskich i niemieckich. Podstawę badań stanowiły gospodarstwa roślinne: zbożowe (typ 13) i z pozostałymi uprawami (typ 14) objęte systemem FADN w latach 2006 – 2008 wg klas wielkości ekonomicznej: 2-4; 4-8; 8-16;16-40, 40-100 i powyżej 100 ESU. Gospodarstwa niemieckie reprezentowane były przez klasy powyżej 16 ESU. Gospodarstwa polskie i węgierskie były zbliżone pod względem powierzchni i zdecydowanie większe od gospodarstw niemieckich, w których występował wyższy poziom intensywności produkcji wyższa produktywność ziemi mierzona poziomem plonów i wartością produkcji/ha UR, a także wyższa wydajność pracy. Jednocześnie w gospodarstwach niemieckich występuje niższa produktywność aktywów i niższy dochód z zarządzania w stosunku do gospodarstw polskich i węgierskich. Wg skumulowanego wskaźnika oceny polskie gospodarstwa zbożowe w klasach 4 – 100 ESU okazały się konkurencyjne w stosunku do porównywanych gospodarstw z innych krajów Unii Europejskiej.
Journals System - logo
Scroll to top