Słowo kluczowe gospodarstwa rolnicze
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAGADNIENIA RACJONALIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):177–180
 
PRACA ORYGINALNA
 

UPROSZCZENIE I SPECJALIZACJA GOSPODARSTW ROLNICZYCH ORAZ WPŁYW TYCH CZYNNIKÓW NA PLANOWANIE W REGIONIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):170–175
 
PRACA ORYGINALNA
 

BLOHM G.: EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARSTW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):180–186
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODA PRELIMINOWANIA PRACY I SIŁY POCIĄGOWEJ W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):170–171
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW MECHANIZACJI NA EKONOMIKĘ GOSPODARSTWA ROLNICZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):79–92
 
PRACA ORYGINALNA
 

W SPRAWIE SYSTEMATYKI I TERMINOLOGII W RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):118–122
 
PRACA ORYGINALNA
 

W SPRAWIE SYSTEMATYKI I TERMINOLOGII W RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):110–117
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODY I STAN BADAŃ NAD RACJONALIZACJĄ GOSPODARSTW ROLNICZYCH (ZA GRANICĄ I W POLSCE)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):5–24
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONKURENCYJNOŚĆ GŁÓWNYCH TYPÓW GOSPODARSTW ROLNICZYCH W NIEMCZECH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):24–39