Artykuły autora Ryszard Manteuffel
 
PRACA ORYGINALNA

XII MIĘDZYNARODOWY KONGRES EKONOMISTÓW ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;67(1):179–188
PRACA ORYGINALNA

LICZBA, RACHUNKOWOŚĆ I KSIĘGOWOŚĆ W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;48(6):115–120
PRACA ORYGINALNA

XI KONGRES MIĘDZYNARODOWY NAUKOWEJ ORGANIZACJI PRACY W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):183–187
PRACA ORYGINALNA

TEMATYKA PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH A.P. W ZAKRESIE NAUK EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):162–171
PRACA ORYGINALNA

TYPY, SYSTEMYI KIERUNKI PRÓBA USTALENIA POJĘĆ I DEFINICJI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;46(4):95–104
PRACA ORYGINALNA

METODY BADAWCZE STOSOWANE W NAUKACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH W USA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):121–129
PRACA ORYGINALNA

ZAGADNIENIA RACJONALIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;56(2):177–180
PRACA ORYGINALNA

UPROSZCZENIE I SPECJALIZACJA GOSPODARSTW ROLNICZYCH ORAZ WPŁYW TYCH CZYNNIKÓW NA PLANOWANIE W REGIONIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1964;66(6):170–175
PRACA ORYGINALNA

ZIEMIA I INNE ŚRODKI WŁASNE GOSPODARSTWA ROLNICZEGO W RACHUNKU EKONOMICZNYM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1964;65(5):3–20
PRACA ORYGINALNA

ZASTOSOWANIE RACHUNKU KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH W ZARZĄDZANIU GOSPODARSTWAMI ROLNICZYMI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1964;64(4):41–58
PRACA ORYGINALNA

XI. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EKONOMISTÓW ROLNYCH W MEKSYKU (CUERNAVACA)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1962;51(3):181–183
PRACA ORYGINALNA

DYSKUSJA NA TEMAT TERMINOLOGII EKONOMICZNO-ROLNICZEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1962;50(2):107–109
PRACA ORYGINALNA

METODY I STAN BADAŃ NAD RACJONALIZACJĄ GOSPODARSTW ROLNICZYCH (ZA GRANICĄ I W POLSCE)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1962;50(2):5–24
PRACA ORYGINALNA

WYDAJNOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;36(6):3–29
PRACA ORYGINALNA

TOWAROWOŚĆ ARTYKUŁÓW ROŚLINNYCH A PLANOWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;34(4):3–21
PRACA ORYGINALNA

ORGANIZACJA SZKOLNICTWA ROLNICZEGO WE FRANCJI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1960;41(5):174–176
PRACA ORYGINALNA

NIEKTÓRE SZCZEGÓLNIE WAŻNE KIERUNKI BADAŃ W NAUKACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1960;40(4):7–16
PRACA ORYGINALNA

AKTUALNE POGLĄDY NA SPOSOBY OCENY ORAZ STAN EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1960;39(3):161–168
PRACA ORYGINALNA

NAUKI EKONOMICZNO-ROLNICZE W SZWECJI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;27(3):125–130

EKONOMICZNE TŁO I EKONOMICZNE NASTĘPSTWA TECHNIZACJI ROLNICTWA W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;26(2):12–36
PRACA ORYGINALNA

PLAN NA OKRES PRZEJŚCIOWY, CZYLI KALENDARZYK PRZEJŚĆ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;7 (Suplement)(3-4):132–159
PRACA ORYGINALNA

WŁAŚCIWY PROJEKT ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZEGO URZĄDZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;7 (Suplement)(3-4):89–132
PRACA ORYGINALNA

PROJEKT SZKICOWY — SZKIC PROJEKTU

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;7 (Suplement)(3-4):47–89
PRACA ORYGINALNA

ZAPOZNANIE SIĘ Z WYJŚCIOWYMI MATERIAŁAMI DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU ORGANIZACYJNEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;7 (Suplement)(3-4):24–37
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW ORGANIZACJI GOSPODARSTWA POŁOŻONEGO NA GLEBACEJSZYCH NA JEGO EFEKTYWNOŚĆ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1954;10-11(4-1):55–88
PRACA ORYGINALNA

ORGANIZACJA SOCJALISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH NA GLEBACH LEKKICH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1954;10-11(4-1):3–54
PRACA ORYGINALNA

PRÓBA METODY ROZMIESZCZANIA PRODUKCJI W PGR

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1954;8(1-2):83–128
PRACA ORYGINALNA

POGLĄDY PROF. STEFANA. MOSZCZEŃSKIEGO W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;24(6):65–82
PRACA ORYGINALNA

KOSZTY PRODUKCJI ARTYKUŁÓW ROLNICZYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;20(2):123–126
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600