Autor Tadeusz Rychlik
 
PRACA ORYGINALNA

II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM W SPRAWIE ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W BADANIACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):171–176
 
PRACA ORYGINALNA

PRACE NAD METODYKĄ USTALANIA OPTYMALNYCH ROZMIARÓW SOWCHOZÓW W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):138–148
 
PRACA ORYGINALNA

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA W RÓŻNYCH WARUNKACH GLEBOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):3–22
 
PRACA ORYGINALNA

EKONOMICZNA OCENA GLEBY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):133–148
 
PRACA ORYGINALNA

Z PROBLEMATYKI EKONOMICZNEJ OCENY GLEBY (SYMPOZJUM W BERLINIE)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):142–148
 
PRACA ORYGINALNA

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA W RÓŻNYCH WARUNKACH GLEBOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):49–68
 
PRACA ORYGINALNA

B. KOPĆ: EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARSTW ROLNICZYCH W ZARYSIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):172–177
 
PRACA ORYGINALNA

Z. TOMASZEWSKI: EKONOMIKA ROLNICTWA W ZARYSIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):157–164
 
PRACA ORYGINALNA

ROLA PGR W BILANSIE ZBOŻOWYM POLSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):85–100
 
PRACA ORYGINALNA

H. CHOŁAJ: PROCENT JAKO KATEGORIA EKONOMICZNA W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):153–159
 
PRACA ORYGINALNA

NAKŁADY I KOSZTY - PRODUKCJA I DOCHÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):102–108
 
PRACA ORYGINALNA

J. KOSICKI: WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA USPOŁECZNIONEGO A JEGO EFEKTYWNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):180–184
 
PRACA ORYGINALNA

RYSZARD MANTEUFFEL - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE 1946-1950

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):172–177
 
PRACA ORYGINALNA

PRZEDMOWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4)
 
PRACA ORYGINALNA

PRZEDMOWA DO PRACY DR RYSZARDA MANTEUFFLA PT. „PROJEKTOWANIE ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZEGO URZĄDZENIA PRZEDSIĘBIORSTW PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;5-6(3-4):129–144
 
PRACA ORYGINALNA

WSTĘP

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):1–24
 
PRACA ORYGINALNA

ORGANIZACJA SOCJALISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH NA GLEBACH LEKKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;10-11(4-1):3–54
 
PRACA ORYGINALNA

PRÓBA METODY ROZMIESZCZANIA PRODUKCJI W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):83–128
 
PRACA ORYGINALNA

NIEKTÓRE MATERIAŁY DO CHARAKTERYSTYKI SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH UTWORZONYCH Z GOSPODARSTW MAŁOROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;14(4):78–106
 
PRACA ORYGINALNA

MIERNIKI RENTOWNOIŚCI PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):3–27