Archiwum
3/2015 vol. 344
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

OPŁACALNOŚĆ SUBSTYTUCJI NAWOZÓW MINERALNYCH ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN W PROCESIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):3–18
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYBRANE PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):19–46
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW UTWORZENIA I ROZDYSPONOWANIA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SP NA STRUKTURĘ GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):47–70
 
PRACA ORYGINALNA
 

MAŁE GOSPODARSTWA MLECZNE – PERSPEKTYWA DOCHODÓW PO 2015 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):71–85
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONCENTRACJA KAPITAŁU A EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA GOSPODARSTW RODZINNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):86–97
 
PRACA ORYGINALNA
 

RURAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):101–111
 
PRACA ORYGINALNA
 

DYLEMATY WOKÓŁ WYMIARU FINANSOWEGO ZRÓWNOWAŻENIA GOSPODARSTW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):112–127
 
PRACA ORYGINALNA
 

GOSPODARSTWA ŁĄCZĄCE EKOLOGICZNE I KONWENCJONALNE METODY PRODUKCJI NA TLE EKOLOGICZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):128–146
 
STRESZCZENIA PRAC DOKTORSKICH
 

UWARUNKOWANIA I EKONOMICZNE SKUTKI STOSOWANIA SYSTEMÓW JAKOŚCI W PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWIE MIĘSA WIEPRZOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):148–155
 
RECENZJE - POLEMIKI
 

ADAM MAJCHRZAK: ZIEMIA ROLNICZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W WARUNKACH EWOLUCJI WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):156–162
 
RECENZJE - POLEMIKI
 

MAŁGORZATA KOŻUCH: SUBSYDIOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W GOSPODARCE RYNKOWEJ. DOŚWIADCZENIA POLSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):163–167