Autor Anna Matuszczak

 
RECENZJE - POLEMIKI
 

ADAM MAJCHRZAK: ZIEMIA ROLNICZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W WARUNKACH EWOLUCJI WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):156-162
 
PRACA ORYGINALNA
 

POWIĄZANIA INSTYTUCJONALNE INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;321(4):53-66
 
Journals System - logo
Scroll to top