PRACA ORYGINALNA
POWIĄZANIA INSTYTUCJONALNE INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny Poznań
Data akceptacji: 14-12-2009
Data publikacji: 14-12-2009
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;321(4):53–66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem opracowania było wskazanie na związki instytucji z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi. Na bazie rozważań teoretycznych oraz ogólnopolskich badań ankietowych skonstruowano zagregowany indeks stopnia zinstytucjonalizowania gospodarstwa rolnego, który pozwolił na delimitację gospodarstw względem intensywności i struktury powiązań gospodarstw rolnych z instytucjami. Następnie wskazano w zidentyfikowanych klasach indywidualnych gospodarstw rolnych, cechujących się różną intensywnością i strukturą związków instytucjonalnych z otoczeniem, na podstawowe charakterystyki dotyczące powierzchni gospodarstwa, jego siły ekonomicznej, czy też typu produkcyjnego.