Archiwum

4/2009 vol. 321
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

POLITYKA FISKALNA I BUDŻETOWA A FINANSE POLSKIEGO ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;321(4):21-39
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY W WOLUMENIE PRODUKCJI I DOCHODACH ROLNICZYCH W WARUNKACH AKCESJI POLSKI DO UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;321(4):40-52
 
PRACA ORYGINALNA
 

POWIĄZANIA INSTYTUCJONALNE INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;321(4):53-66
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPÓŁDZIELNIE PRODUKCJI ROLNEJ W PROCESIE PRZEMIAN SYSTEMOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;321(4):67-89
 
Journals System - logo
Scroll to top