Słowo kluczowe Indywidualne Gospodarstwa Rolne
 

KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):3–20
 
PRACA ORYGINALNA
 

UWAGI DOTYCZĄCE PRZEMIAN W STRUKTURZE AGRARNEJ INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):145–153
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZTY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W LATACH 1957/58, 1958/59 I 1959/60

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):25–90
 
PRACA ORYGINALNA
 

TENDENCJE ZMIAN W STRUKTURZE INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH W LATACH 1950-1960

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):71–90
 
PRACA ORYGINALNA
 

LICZBA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE W 1957 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):77–87
 
PRACA ORYGINALNA
 

GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE W LATACH 2005-2010

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;339(2):39–58
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZRÓWNOWAŻENIE INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE OBJĘTYCH FADN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):73–90
 
PRACA ORYGINALNA
 

POWIĄZANIA INSTYTUCJONALNE INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;321(4):53–66