KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin
Data publikacji: 17-05-2018
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):3–20
 
SŁOWA KLUCZOWE