KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin
Publication date: 2018-05-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):3–20
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600