KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin
 
 
Publication date: 2018-05-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):3-20
 
Journals System - logo
Scroll to top