Archive

3/1965 vol. 69
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):1
 

KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):3-20
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA OCENY EFEKTYWNOŚCI DOKONANYCH MELIORACJI TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):21-32
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW STRUKTURY INWESTYCJI NA ICH EFEKTYWNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):33-48
 
RESEARCH PAPER
 

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE CEN JAJ W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):49-72
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA RACHUNKU EKONOMICZNYCH EFEKTÓW MECHANIZACJI W PGR (Na przykładzie WZ PGR Poznań)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):97-113
 
RESEARCH PAPER
 

ROZWÓJ SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ NA WĘGRZECH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):114-124
 
RESEARCH PAPER
 

TENDENCJE ZMIAN W POGŁOWIU KONI I MOŻLIWOŚCI ICH DALSZEGO OGRANICZANIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):125-131
 
RESEARCH PAPER
 

OSZCZĘDNOŚCI PIENIĘŻNE LUDNOŚCI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):132-137
 
RESEARCH PAPER
 

PRACE NAD METODYKĄ USTALANIA OPTYMALNYCH ROZMIARÓW SOWCHOZÓW W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):138-148
 
RESEARCH PAPER
 

NOWE KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA W EUROPIE ZACHODNIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):149-154
 
RESEARCH PAPER
 

STUDIUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GROMADY DŁOŃ, POW. RAWICZ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):155-158
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY RÓWNOWAGI BILANSU ZBOŻOWEGO W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):159-164
 
RESEARCH PAPER
 

PLANOWANIE ZABUDOWY ZAGRODY WIEJSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):165-167
 
RESEARCH PAPER
 

XVI SESJA KOMITETU ROLNEGO EUROPEJSKIEJ KOMISJI GOSPODARCZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):168-170
 
RESEARCH PAPER
 

II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM W SPRAWIE ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W BADANIACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):171-176
 
RESEARCH PAPER
 

NA MARGINESIE DYSKUSJI O SPECJALIZACJI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):177-180
 
RESEARCH PAPER
 

NOWA DZIEDZINA POLSKO-WŁOSKIEJ WSPÓŁPRACY KULTURALNO-NAUKOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):181-183
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):184-196
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):197-199
 
Journals System - logo
Scroll to top