Archive
3/1965 vol. 69
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):1
 

KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):3–20
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA OCENY EFEKTYWNOŚCI DOKONANYCH MELIORACJI TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):21–32
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW STRUKTURY INWESTYCJI NA ICH EFEKTYWNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):33–48
 
RESEARCH PAPER
 

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE CEN JAJ W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):49–72
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA RACHUNKU EKONOMICZNYCH EFEKTÓW MECHANIZACJI W PGR (Na przykładzie WZ PGR Poznań)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):97–113
 
RESEARCH PAPER
 

ROZWÓJ SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ NA WĘGRZECH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):114–124
 
RESEARCH PAPER
 

TENDENCJE ZMIAN W POGŁOWIU KONI I MOŻLIWOŚCI ICH DALSZEGO OGRANICZANIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):125–131
 
RESEARCH PAPER
 

OSZCZĘDNOŚCI PIENIĘŻNE LUDNOŚCI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):132–137
 
RESEARCH PAPER
 

PRACE NAD METODYKĄ USTALANIA OPTYMALNYCH ROZMIARÓW SOWCHOZÓW W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):138–148
 
RESEARCH PAPER
 

NOWE KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA W EUROPIE ZACHODNIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):149–154
 
RESEARCH PAPER
 

STUDIUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GROMADY DŁOŃ, POW. RAWICZ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):155–158
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY RÓWNOWAGI BILANSU ZBOŻOWEGO W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):159–164
 
RESEARCH PAPER
 

PLANOWANIE ZABUDOWY ZAGRODY WIEJSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):165–167
 
RESEARCH PAPER
 

XVI SESJA KOMITETU ROLNEGO EUROPEJSKIEJ KOMISJI GOSPODARCZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):168–170
 
RESEARCH PAPER
 

II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM W SPRAWIE ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W BADANIACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):171–176
 
RESEARCH PAPER
 

NA MARGINESIE DYSKUSJI O SPECJALIZACJI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):177–180
 
RESEARCH PAPER
 

NOWA DZIEDZINA POLSKO-WŁOSKIEJ WSPÓŁPRACY KULTURALNO-NAUKOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):181–183
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):184–196
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):197–199