RESEARCH PAPER
PRÓBA OCENY EFEKTYWNOŚCI DOKONANYCH MELIORACJI TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH
 
More details
Hide details
1
Warszawa
Publication date: 2018-05-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):21–32