RESEARCH PAPER
WPŁYW STRUKTURY INWESTYCJI NA ICH EFEKTYWNOŚĆ
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-05-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):33-48
 
Journals System - logo
Scroll to top