RESEARCH PAPER
WPŁYW STRUKTURY INWESTYCJI NA ICH EFEKTYWNOŚĆ
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-05-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):33–48
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600