RESEARCH PAPER
II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM W SPRAWIE ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W BADANIACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-05-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):171–176