RESEARCH PAPER
PRACE NAD METODYKĄ USTALANIA OPTYMALNYCH ROZMIARÓW SOWCHOZÓW W ZSRR
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-05-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):138–148