RESEARCH PAPER
STUDIUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GROMADY DŁOŃ, POW. RAWICZ
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-05-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):155–158