RESEARCH PAPER
PRÓBA RACHUNKU EKONOMICZNYCH EFEKTÓW MECHANIZACJI W PGR (Na przykładzie WZ PGR Poznań)
 
More details
Hide details
1
Poznań
Publication date: 2018-05-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):97–113
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600