RESEARCH PAPER
PRÓBA RACHUNKU EKONOMICZNYCH EFEKTÓW MECHANIZACJI W PGR (Na przykładzie WZ PGR Poznań)
 
 
More details
Hide details
1
Poznań
 
 
Publication date: 2018-05-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):97-113
 
Journals System - logo
Scroll to top